AksjeQuiz! Kjenner du til reglene?

Hvor god er du på å overholde regler som investor? Sjekk om du er oppdatert og kjenner til reglene som gjelder på Oslo Børs.

AksjeQuiz om regler

Hvem av disse er nærstående av en som har innsideinformasjon om et selskap?
En tegningsrett gir deg muligheten til å
Det blir gjennomført en emisjon som tilbys noen få og spesielt utvalgte investorer. Hva heter denne typen emisjon?
Det skal gjennomføres en emisjon og du får tegningsretter. Hva får du ikke gjort med tegningsrettene?
Når må man flagge?
Oppdateres aksjeinformasjonen automatisk i skattemeldingen, så du slipper å sjekke det?
Når det gjennomføres en rettet emisjon, må det alltid gjennomføres en reparasjonsemisjon for de som ikke fikk deltatt?
Velg riktig påstand
Kan det anses som markedsmanipulasjon å kjøpe mye i en aksje med lav likviditet?
Kan du handle dersom du får innsideinformasjon uten å være nærstående eller ha annen tilknytning til bedriften?

 

Forbehold

Det kan forekomme feil og mangler i quizen. Denne siden må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.