Oktober-grafer

Vi oppsummerer kort oktober i grafer. Grafene er laget i forbindelse med et intervju hos TV2 Nyhetskanalen onsdag 1. november.

Merk at alle data i disse grafene kan du selv hente ut fra kildenes nettsider. På den måten kan du lage deg egne regneark og lage egne grafer og sammenstillinger.

På Oslo Børs er det tre sektorer som er børsens «spesialitet» sett med globale øyne: Energi, Sjømat og Shipping. Energi sektoren utgjør 42% av børsens verdier, der Equinor . Bank/Finans er faktisk nest størst med 16%, men sektoren er ikke like unik globalt sett.

 

 

Aksjene med 3. kvartals resultater onsdag 1. november.

Følg publiseringene på www.newsweb.no og på selskapenes nettsider (under fanen «Investor») pleier du å kunne se deres pressekonferanse live

Kilder: Oslo Børs, Newsweb.no, Nasdaq, Yahoo Finance, Norges Bank, FOMC/FED

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.