Utsiktene i eiendomsfond

Dagens webinar byr på optimsme for investeringer i eiendomsfond. Høyere renter og høy prisvekst har medført at aksjekursene har falt mye, men er det nå man skal gå inn i eiendom?

I dagens webinar hadde vi foredrag og spørrerunde med forvalter Jonas Andersson fra Carnegie Fonder. Til daglig forvalter han deres eiendomsfond, Carnegie Fastigheter Norden, et fond som tilbys på Aksjesparekonto hos flere norske banker. Foredraget tar ca 17 minutter og resten etterpå er spørsmål fra publikum som deltok. Du ser webinaret nedenfor.

Med eiendomsfond menes et aksjefond som investerer i aksjer i selskaper som tilhører eiendoms-sektoren. Det kan være selskaper som utvikler og bygger boliger eller næringseiendom, eller eier større bygg de leier ut og har forutsigbare inntekter i. Næringseiendom kan være mye forskjellig: kontorer, butikker, fabrikker, lagerlokaler, logistikk-bygg, serverparker etc.). Dette hører du mer om i webinaret.

 

Finansfaglig har investeringer i eiendom lavere risiko enn å investere i aksjer. Men dette er et fond som investerer i en sektor (kalt sektorfond), som investerer i aksjer i selskaper som driver innen eiendom (utvikling, drift og investeringer). Ergo: Et eiendomsfond (eiendomsaksjefond) har lavere risiko enn å investere i enkelt-aksjer, men har høyere risiko enn å investere i et bredere aksjefond (f.eks. et globalt indeksfond) med flere sektorer/bransjer.

Likviditetsmessig er det mye enklere for de fleste av oss småsparere å investere i et eiendomsfond enn å investere direkte i eiendommer (krever mange millioner) eller som medinvestor i eiendomsprosjekter. Da er nemlig pengene normalt bundet i flere år. I tillegg til at aksjefond og eiendomsfond kan selges på dagen, får du mye bedre oversikt over hvordan investeringen din går fremover med daglige kurser, og månedsrapporter.

Den store aksjekvelden

Du møter også Carnegie Fonder på Den store Aksjekvelden i Oslo den 20. november. Er du en av de som var heldig og fikk tak i billett før det ble full-booket, kan du snakke med deres eksperter i pausen. Fikk du ikke billetter, kan vi trøste deg med at alle foredragene vil bli gjort opptak av og vil deles på våre nettsider ca 8. desember.

 

Forbehold:

AksjeNorge  har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.