Fredagspanel

På fredager møtes normalt AksjeNorge, Holberg og Nordnet i et fredagspanel på TV2 Nyhetskanalen for å snakke om aksjer, men ikke denne uken. Vi har derfor laget fredagspanelet i artikkelform, med fokus på børsåret 2024.

Siden TV2s Fredagspanelet ble avlyst på grunn av juleprogram, har vi snakket med de tre som pleier å stille i panelet. Tanken er at man som regel tar med seg en graf og snakker litt om uken som var og veien videre. Denne uken var det tenkt å se litt inn i neste år, hva som venter oss. Nedenfor kan du se hva deltagerne hadde tenkt å snakke om.

Holberg-fondene

Vi har snakket med forvalter Harald Jeremiassen, i Holberg, om hvordan han tror børsåret 2024 vil se ut og om han har noe spesielt å se opp for:

Hva kan man se frem til i 2024?

– Godt spørsmål! Det vanlige ved inngangen til et nytt børsår er å dvele ved de hendelser og bekymringer som preget fjoråret, forteller Jeremiassen. – For mange vil nok hovedspørsmålet dermed være om man lykkes med å få ned inflasjonen og tilhørende rentenivå i en myk landing globalt, uten at arbeidsmarkedene blir vesentlig påvirket. Mange, oss selv inkludert, tror at kunstig intelligens vil fortsette å påvirke børsmarkedene i 2024.Til slutt er det nok mange som er opptatt av det kommende presidentvalget i USA i 2024, og hva konsekvensene kan bli om Trump blir gjenvalgt som president.

– Det som likevel er mest fascinerende ved børshistorikken, er at det typisk ikke er disse kjente usikkerhetene som beveger børsmarkene, fortsetter forvalteren. – Derimot er det helt nye faktorer som plutselig inntreffer uten at noen forutså det i forkant, og som virkelig får fart på børsmarkedene den ene eller andre veien. Disse ukjente usikkerhetene kalles svarte svaner på fagspråket, og er per definisjon ikke mulig å forutse. Børsåret 2020 ble eksempelvis kraftig påvirket av en pandemi, mens et lite oljefunn i Nordsjøen lille julaften 1969 fikk ganske så store konsekvenser for Norge i alle etterfølgende år.

     

Hva er neste års store muligheter og utfordringer?

Harald Jeremiassen forteller hvordan de tenker i Holberg: -Vi tror det som i foregående børsår handler om å bruke sunn fornuft; Invester langsiktige i selskaper med sterke produkter, dyktig ledelse og forretningsmodeller som står seg gjennom syklene. Børsavkastningen innenfor et år preges ofte av psykologi og svarte svaner med mer. På lang sikt har det derimot vist seg å være en god sammenheng mellom selskapenes resultatutvikling over tid, og den kursutviklingen som de premieres med på børsene.

Styrer man investeringer vekk fra eller mot noe spesielt?

– Vi tror det er vanskelig å spå om framtiden, deler Jeremiassen, ikke uventet. – Gitt vår respekt for hvordan svarte svaner plutselig kan bevege børsmarkedene, så tror vi det er viktig å ha en balansert sammensetning av gode selskaper i sin investeringsportefølje.

– Med balansert portefølje tenker vi ikke bare på å velge selskaper fra ulike land eller ulike bransjer, men også diversifisere selskaper i forhold til underliggende risikofaktorer. Det vil eksempelvis ikke vært kjekt å ha kun investert i oljeselskaper på global basis, hvis oljeprisen plutselig skulle falle dramatisk på grunn av en eller annen uforutsett hendelse. I sum, en ganske så traust og tilsynelatende kjedelig hovedstrategi, men den har vist seg å fungere godt over tid.

Se også nyeste oppdatering med Holberg-grafene her >

Nordnet

I TV2s fredagspanel pleier også investeringsøkonom Mads Johannesen å stille med sine gode refleksjoner om børs og aksjer. Denne gangen kom vi for nære julen med våre spørsmål, men vi anbefaler å lytte til Nordnets siste podcast der de snakker med aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets om forventninger til 2024.

AksjeNorge

Daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug er også vanlig gjest i TV2s fredagspanel. På spørsmål om hva som er viktig å følge med på i 2024 minner Skaug at aksjemarkedene er styrt av forventninger til fremtiden, ikke nødvendigvis hva som skjer. Og hun minner om at hva som skjer makroøkonomisk, vil være førende for hvordan næringslivet utvikler seg og hvor lønnsomme selskapene blir. Med makroøkonomi handler det om hva som skjer i hvert lands økonomi og handelen mellom landene.

Skaug mener de makro-økonomiske toppsakene i 2024 og som får betydning for aksjemarkedet, aksjer og fond-sparingen er som følger:

 • Geopolitiske forhold: Hvordan utvikler situasjonen seg mellom Ukraina og Russland, mellom Israel og Hamas/Palestina og mellom Kina og Taiwan. (NB: Ikke utelukkende liste) Ikke minst: Hvem blir neste president i USA, når valget er til høsten? Og hva skjer med OPEC-samarbeidet (påvirker olje-etterspørselen)?
 • Prisvekst (inflasjon): I den vestlige del av verden er målet 2% årlig prisvekst. I over 2 år har denne vært på betydelig høyere nivåer. Det interessante fremover er om prisveksten kan fortsette å bli lavere, mot 2% målet.
 • Styringsrentene: Norges Bank sier det er mulig med enda en renteøkning i kampen mot høy prisvekst, men allikevel muligheter for rentekutt allerede til høsten. I USA og EU forventes det dog at rentene nå ikke heves mer og at potensielle rentekutt kommer allerede til våren. Merk at i Norge er vi mye mer rente-følsomme enn i USA, der det er vanligere med fastrentelån på boliger.
 • Arbeidsmarkedet: Under pandemien ble det generelle arbeidsmarkedet stramt, som betyr at det var vanskelig for mange bedrifter å få tak i nok og de riktige menneskene. Med høyere prisvekst bvlir det mer kostbart å drive bedrifter (fordi bl.a. lønnen også heves) og dermed kan flere miste jobbene. For et land er det faktisk ikke bra hvis alle er i arbeid, men at man har en viss arbeidsledighet. Hvis rentene heves for mye/for raskt kan dette medføre at mange mister jobbene sine.
 • Statsbudsjett og skatt: Vil det utstedes flere lisesner, gis ramme-tilskudd til nye næringer etc? Blir det dyrere å drive selskaper, ut fra skattehensyn?  Blir det dyrere å være investor i norske selskaper?

Videre mener Skaug at du som investerer i aksjer og aksjefond, bør gjøre grundige vurderinger når det skal investeres i aksjer. Du bør gjøre deg noen tanker om selskapet:

 • Forretningsidee: Driver selskapet med forretninger som vil være attraktive også i fremtiden? Er det produkter og tjenester som vil bli lønnsomme, eller enda mer lønnsomme? Skjønner du hva selskapet driver med? Er det andre som synes det de driver med er interessant også i fremtiden?
 • Dyktig ledelse og styre: Er dette dyktige folk som vil drive selskapet godt? Er de dyktige på sitt fagfelt?
 • Stabile inntekter (kontantstrømmen): Et etablert selskap har normalt stabile inntekter. For yngre selskaper, gjerne de i vekst, svinger inntektene mye, men har de inntekter og hva skal til for at inntekter forsvinner?
 • God kostnadskontroll: Hvis inntektene øker, kan selskapene som regel også øke kostnadene uten at det ødelegger for lønnsomheten. Men det er en fin balanse.
 • Gjeldssituasjonen: Har selskapet gjeld? Hva slags rente betaler de (fast eller flytende) og klarer de å overholde sine forpliktelser?
 • Kommunikasjon med aksjonærene og markedet: Hvor flinke er de til å dele regnskap og rapporter til rett tid? Overholder de regler for å være et børsnotert selskap?

Viktigste tips for deg som skal komme i gang, du som er nybegynner, deler Skaug at det handler om å ha en plan for investeringene, være langsiktig og spre investeringene på flere regioner og sektorer for dermed å få lavest mulig risiko på investeringene i forhold til forventet avkastning. – Dessverre vet vi at de fleste nye aksjonærene handler aksjer på impuls, eier et fåtall ulike aksjer og har ingen plan for når de skal sikre gevinster eller stanse tap (selge).

Tidligere og neste fredagspanel

Det er forventet at neste fredagspanel skjer fredag 5. januar kl 10:30 på TV2 Nyhetskanalen.

Du ser tidligere fredagspanel på TV2 Play eller hos Holberg-fondene >

Forbehold

Denne artikkelen er kun ment som et innblikk i hvordan ulike eksperter ser på børsåret 2024.

AksjeNorge har ingen aksje-analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.