Børsåret 2024

Alt det man trodde skulle skje i 2023, skjedde ikke.  Mange fryktet enda høyere prisvekst og resesjon i USA. Det var ventet svak utvikling i aksjemarkedet, men fasiten viser noe helt annet. Uten å mene noe om fremtiden, så vil vi her minne om hva som vil kunne prege markedene i børsåret 2024 og dermed påvirke utviklingen i aksjer og fond.

Mye handler om hva vi forventer skal skje og hvor lenge det er til.

Politikk og Geopolitisk uro:

 1. Konflikten Hamas vs Israel
  1. Suez-kanalen
 2. Krigen mellom Ukraina og Russland
 3. Kina og Taiwan
 4. Presidentvalg i USA (vinner Trump igjen?)
 5. Valg i Taiwan (risiko for at Kina-vennlige vinner og Kina vil invadere)
 6. Det er over 60 land som har valg i 2024 (kilde CNBC)
 7. Norsk politikk; sjømatselskapene tilpasser seg. Hva med sveitsflyktningene og deres investeringsvillighet i Norge fremover? Kan norske særskatter lempes på?

Verdenshandelen og Handelskonflikter:

 1. USA og Kina. Hvert år har det blitt strammet inn og USA er mer proteksjonistisk (verne om egen teknologi).
 2. Suez-kanalen og Rødehavet – skip må seile om sydspissen av Afrika, som tar 10-15 dager lengre og har høyere risiko (vær, uhell, drift og pirater)
 3. Panama-kanalen tørker inn – lavere vannstand og dårligere fremkommelighet for større skip

Økonomi, børs og finansielle utfordringer

 1. Høy prisvekst – dyrt å leve og dyrt med innsatsfaktorer for selskapene. Hvordan utvikler prisveksten seg? Husk at sentralbankens mål er veldig mye lavere enn der vi er i dag.
 2. Høyere lånerenter – dyrt å leve, spesielt for unge. Risiko for at rentene ikke kommer like mye ned som prisingen tilsier
 3. Lønningene – hvordan utvikler disse seg? Stiger de for mye, kan det bidra til fortsatt høy prisvekst (og dermed fortsatt høye renter)
 4. Høyere renter påvirker spesielt gjeldstunge unge vekstselskaper
 5. Oljepris og gasspriser: Opec samarbeidet er skjørt – stadig interne konflikter/stridigheter. Samtidig er det vinter og overgang til det grønne, noe som fører til press på energileveranser og stigende priser
 6. Selskapenes inntjening. Risiko for at inntjeningen uteblir eller blir lav. Det er ventet (av en del analytikere) at selskapene vil klare seg fint – og dermed er for mange rentekutt priset inn
 7. Europa – Europeiske aksjer gikk veldig bra i 2023 (etter mindre sterke år tidligere). Det er analytikere som mener at Europa vil slå USA i år (også fordi de samme forventer at amerikanske børser ikke kan fortsette den enorme oppturen fra 2023).
 8. Viktig å ta med seg at Europa mangler en del selskaper som er like store og globale som f.eks. Facebook, Apple, m.fl.

Tips: Bli oppdatert

De neste to månedene deler selskapene resultatene sine for både 4. kvartal og for året samlet sett. Styrene vil legge frem forslag til utbytteutbetalinger der det er aktuelt (merk at utbytte besluttes på generalforsamlingen).  I forkant av resultatene kan det komme en det resultatvarsler eller oppdateringer fra selskapene. Alle disse nyhetene vil bidra til at vi kan få noen større svingninger i aksjekursene de neste ukene. Først ut er normalt de største amerikanske bankene. I slutten av januar begynner som regel de største selskapene på Oslo Børs.

Du finner finanskalenderen til Oslo Børs her >

Du finner børsmeldingene fra selskapene her >

Nå i januar er det rekke av bankene, fondsforvalterne og meglerhusene som har arrangementer og webinarer der du kan bli oppdatert på deres syn på fremtiden. Sjekk deres nettsider og sosiale medier (Facebook og Linkedin er som regel mest brukt). Se også opptak fra NHOs årskonferanse på nett.

Forbehold

Ingenting er sikkert. AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i, og dette inkluderer børsåret 2024. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.