Unge på børsen

Det er 100 000 investorer som er under 30 år på Oslo Børs. Vi har sett litt nærmere på deres investeringer.

Toppliste antall aksjonærer:

Mange nye unge investorer

Siden Q4 2019 har antall under 30 år på Oslo Børs nesten tredoblet seg, fra 36 843 til 99 536. Tross mange nye investorer i denne gruppen ser vi at investeringene stort sett tilsvarer folk flest sine investeringer, men det er enkelte unntak som skiller seg ut.

Unntak

MPC Container Ships ASA og Kahoot! ASA er betydelig høyere oppe på listen blant de under 30 år. Begge er relativt nye på Oslo Børs. Til tross for at Norwegian Air Shuttle ASA er på samme plass er det betydelig større andel yngre investorer enn gjennomsnittet tilsier at det skal være.

Diversifisering

Unge har i gjennomsnitt litt færre papirer enn folk flest, men forskjellene er små. Et fellestrekk er imidlertid at alle, både de under og over 30 år, i gjennomsnitt har for få verdipapirer for å oppnå best mulig risikojustert avkastning.

Forskjell mellom kvinner og menn under 30 år

Andre funn

Rundt 16% av de under 30 år eier Equinor- eller Norwegian-aksjer eller begge.

På topp 10-listen over selskapene med flest aksjonærer er 17% av aksjonærene i gjennomsnitt under 30 år. MPC er et tydelig unntak, der de under 30 år utgjør rundt 27%.

Forbehold

Feil kan forekomme. Ingenting er sikkert. AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i, og dette inkluderer børsåret 2024. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.