Høy prisvekst tynger

De siste dagene har vi fått ferske inflasjonstall fra flere av de vestlige landene. Og felles er at tallene skuffer aksjemarkedet ved at prisveksten fortsatt er høy.

I noen regioner er prisveksten lavere enn forrige 12 måneders periode, men allikevel viser de fleste vestlige data at vi er langt unna sentralbankenes mål om 2% årlig vekst.

I bildet nedenfor ser du inflasjonen for Norge, til og med januar 2024:

I USA er inflasjonen per januar på 3,1% (kom tirsdag 13. feb). Dette er lavere enn Norge men ser ut til å ha bitt seg fast. Går du i dybden på de amerikanske tallene, ser du at shelter/husly er veldig høy og noe finansmarkedene liker dårlig. Et eksempel er at i Miami økte husleien med 10% i 2023.

Inflasjonstallene betyr mye i USA, men vel så viktig er PCE. PCE-rapporten viser hva amerikanerne bruker penger på, hvilke produkter de velger mer/mindre av. Dette er interessant for å se om folk endrer handlemønster. Nedenfor ser du tidslinjen frem mot de neste rentemøtene:

Basert på siste tids inflasjonstall, kan det se ut som om finansmarkedene har priset inn rentekutt for tidlig, og kanskje for mange? Det er det ingen som vet før sentralbankene uttaler seg. Merk at den 15. februar holder den norske sentralbanksjefen sin Årstale.

AksjeNorge i TV2

Onsdag 14. mars stilte AksjeNorge i TV2 Nyhetskanalen med vanlig børskommentar. I tillegg ble følgende bilder vist.

 

Kilder: SSB, Norges Bank, FED/FOMC, US Labor Gov Statistics.

Grafikk er AksjeNorges.

Foto: Pormezz/Shutterstock

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.