Statistikk om kvinner som sparer

2023 ble året da det kom like mange nye kvinner på børs som menn. Et historisk år! Ja, aldri før har så mange kvinner eid aksjer for så mye som nå. Vi har gått enda mer i dybden på vår kvartalsrapport og deler her noen kvinnelige poeng.

Antall kvinner har økt mer prosentvis hvert år de siste 4 årene enn menn. Forholdstallet mellom kvinner og menn er allikevel uforandret. Men kvinner utgjør fortsatt kun 30% av antallet private aksjonærer, og aksjeformuen utgjør kun 20% av totalen. Vi må tilbake til før årtusenskiftet der kvinner utgjør mer enn 35% av aksjonærene. Siden 2015 har 72.000 kvinner og 166.000 menn begynt å handle aksjer.

Grafen nedenfor viser antall kvinner og menn som har beholdning på sin ASK- eller VPSkonto:

Kvinners aksjeportefølje på Oslo Børs svinger mindre enn menns. Svært få kvinner er blant aksjonærene på vekst-markedsplassen Euronext Growth. Typisk investerer kvinner i de største selskapene og lokale sparebanker. Blant de mellomstore selskapene er det mange kvinner i Norwegian Air Shuttle, Aker Horizons, Aker BP, Rec og nylig solgte Kahoot!

Desto eldre aksjonærene er, desto større andel kvinner i aldersgruppen. For de over 70år utgjør kvinner hele 35,5% av aksjonærene. For de under 20 år er kvinneandelen lavest, på 23,6%.

Grafen nedenfor viser antall kvinner og menn fordelt på ulike aldersgrupper:

180.260 kvinner er investert i aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Nedenfor ser du kvinnene fordelt på alder.
Før pandemien i 2020 utgjorde kvinner under 40 år kun 21 % mot 33 % i dag. Disse unge kvinnene under 40 år eier dog kun 10% av aksjeverdiene (uendret fra 1 år tilbake)

I flere tiår var antall aksjonærer uendret. I 2017-2019 ble aksjesparekonto introdusert og dette medførte at det ble enklere å investere. Innføringen av aksjesparekonto har åpenbart vært viktig for veksten i antall aksjonærer, også blant kvinner som vist her. Pandemien medførte økt sparing og lavere forbruk. I tillegg har det bli rimeligere og enklere å investere.

De mest likestilte aksjene?

Når vi sortere våre lister på størrelsen på andelen av kvinner som eier i et selskap, får vi at eneste selskap der kvinner er flere aksjonærer enn menn, er Gyldendal.

Aksjene der kvinner har investert mest i kroner: Equinor. DNB, Orkla, SR-bank, Gjensidige og Storebrand.

 

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.