Kvinneandel av ledere på børs

I anledning kvinnedagen 8. mars har vi sett nærmere på antallet kvinner i toppstillinger i de største børsnoterte selskapene på Oslo Børs. Telle kvinner gikk fort…

Toppfoto: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB. Foto tatt av Stig B. Fiksdal, DNB.

Toppstillinger er i dette tilfellet definert som CEO (Daglig leder), CFO (finansdirektør) og styreleder. Vi har også sett på IR-rollen (selskapets investorkontakt), siden den er sentral for aksjonærenes samhandling med bedriften og ofte en svært synlig rolle. I utgangspunktet har vi kun sett på de 30 største selskapene på Oslo Børs som til sammen har en markedsverdi på kroner 2,96 milliarder og det tilsvarer 78,45 % av børsens markedsverdi. Vi inkluderte etterhvert også de 10 neste store.

Styret er selskapenes øverste organ, og styret ansetter CEO/daglig leder. Det kan synes som om at i selskaper der det er en kvinnelig styreleder, er det mer sannsynlig å se også en kvinnelig CEO. Styrene representerer aksjonærene (eierne).

Equinor og DNB skiller seg ut ulikt

Normalen er at det er menn som innehar rollene som CEO, CFO og styreleder, gjerne alle tre rollene i samme selskap. Slik er det i Equinor, Norges største selskap.

18 av de 30 største selskapene har bare menn i toppstillingene og kun ett selskap har bare kvinner i rollene som, CEO, CFO og Styreleder, og unntaket er DNB. Deres IR-kontakt er dog en mann.

Videre er det 5 kvinner med tittelen CEO, 6 med tittelen CFO og 5 styreledere i disse 30 selskapene.

Investorkontaktene

I selskapene der det er utpekt en egen IR (23 av de 30) er det 9 av selskapene som har kvinner i disse rollene.

Utvider vi og ser vi på de 40 største selskapene, som til sammen utgjør 83,43 % av børsens totale markedsverdi, fordeler kvinner seg som følgende: 6 CEO, 8 CFO og 5 styreledere.

Av IR-ansvarlige er 11 av 31 kvinner.

24 av de 40 selskapene har bare menn i toppstillingene og fremdeles har kun ett selskap bare kvinner i disse stillingene (DNB).

Inkluderer vi IR i tallene blir andelen selskaper som kun har menn i alle stillingene noe lavere med 22, mens 9 kun har en kvinne og 9 har flere kvinner. Totalt er det 28 kvinner i stillingene, noe som betyr at det er nesten 2,5 kvinner i snitt i selskapene med flere kvinner. Det ser dermed ut til at det oftere er flere kvinner i de ovennevnte rollene når det først er en kvinne i en av dem.

Kvinnelige finansdirektører hos de største

En annen observasjon er at det er de største selskapene som har flest kvinner i de ovennevnte stillingene. Hele 4 av de 8 kvinnelige CFO-ene jobber i et av de 6 største selskapene. Og 4 av de 5 kvinnelige styrelederne jobber i et av de 12 største selskapene. Disse selskapenes CEO-er er jevnere fordelt, og det samme gjelder IR-ene.

Staten som pådriver?

Den norske stat eier store andeler av noen av børsens største selskaper: Equinor, DNB, Telenor, Hydro, Yara og Kongsberg Gruppen, og i tillegg betydelig mindre verdier i Aker Solutions og Akastor. Selv om vi er langt fra 50/50 kvinner/menn i norsk toppledelse, er det allikevel noe bedre enn tidligere….

I tabellen nedenfor ser du de store selskapene der Staten er eier. M står for Mann i rollen, og tilsvarende blir K for kvinne i rollen. Ser du at børsens to største selskaper skiller seg ut… på hver sin måte?

Oppdatert liste finner du også her >

Kvinneandeler

SSB publiserte nylig statistikk som omfatter kvinneandeler også ellers i styret og utenfor børs. Denne viser at kvinneandelen totalt i styrer er 43,9 prosent. Den viste også at større styrer har høyere kvinneandel, og man så en tydelig økning i kvinneandeler fra tidligere år.

Statistikk: Flere kvinner i styrer og ledelse – SSB

 

Kilder

AksjeNorge har manuelt søkt opp de 40 største selskapene (på deres nettsider) og hentet ut tall og informasjon om de ulike rollene. Data hentet den 26.februar 2024.

Data om styrelederrollen er informasjon mottatt fra Oslo Børs/Euronext, ca 4.mars 2024.

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.