Økt eier-transparens

I løpet av andre kvartal blir det enklere å kunne søke i aksjonærregisteret og se hvem alle aksjonærene i et børsnotert selskap er.

I dag kan du gå inn på de fleste børsnoterte selskapenes investor-nettsider og se listen over selskapenes 20 største aksjonærer. Dette gir en viss form for åpenhet. Her kan du f.eks. se listen til Equinor, Norwegians eller Mowi.

Aksjonærregisteret i dag

I tillegg kan du søke opp eierskap per 31.desember i Aksjonærregisteret. Listene er normalt tilgjengelig i midten av mai, men det er noe som må bestilles direkte hos Skatteteetaten . Du vil da få en nedlastbar liste (blir fort veldig stor). Men en rekke medier har laget digitale løsninger der du også kan søke. Steder der du finner lister eller kan søke:

Hos E24 leser vi at det også går an å bestille mer detaljerte lister, eller datalister som gir innsyn i de 50 største transaksjonene på Oslo Børs hver dag, gjennom Tekinvestor eller E24s investorlister.

Ny og søkbar portal for aksjer på Oslo Børs

Euronext Securities Oslo (VPS) lanserer i løpet av andre kvartal 2024 en offentlig innsynsportal for å gi økt åpenhet om aksjeeierskap i selskapene notert på de ulike markedsplassene på Oslo Børs. Til forskjell fra Aksjonærregisteret hos Skatteetaten vil dette være ferske data. Om det blir daglige, ukentlige eller månedlige oppdateringer er vi ikke kjent med, men data vil være betydelig mer oppdaterte enn dagens løsning. Dette kommer bl.a. som en konsekvens av økt behov for informasjon knyttet til personer i spesielle stillinger, som f.eks. politikere.

Euronext Securities gjør det mulig å se hele aksjonærlisten for hvert enkelt selskap (ikke bare de 20 største). Det vil derimot ikke være mulig å søke opp en konkret person og få opp alle de ulike aksjene denne personen eier. Allikevel er dette et veldig bra skritt i retning av økt åpenhet. Dette kan også bidra til undøvendig mistenkliggjøring.

Men alt vil ikke synes….

Siden en del investorer handler gjennom en type aksje-handelskonto som kalles «Investeringskonto» vil det faktiske eierskapet stå oppført som bank deres (egentlig: livselskapet).

Ulempen for offentligheten med Investeringskonto er at det er ikke offentlig informasjon om hvem som er aksjonærer gjennom disse investeringskontoene. Vi i AksjeNorge er heller positive til åpenhet enn det å holde ring skjult, spesielt hvis det er av allmenn interesse (f.eks. blant politikere).

Investeringskonto er en slags forsikringssparing og går under regelverk om forsikringer. Det betyr at det er tilknyttet en liten forsikringspremie avhengig av din alder, altså at du betaler en kostnad for å spare gjennom denne løsningen hvert år. Når du dør, så utbetales litt mer enn markedsverdien til arvingene. Fordelene er dog mange for deg som er investor, – en fin samlekonto som gir utsatt skatt på gevinst.

En annen ulempe ved Investeringskonto er at du ikke står som eier selv og får dermed ikke stemt på generalforsamlingene. Vi har fortsatt til gode å høre at banken/kontoføreren/livselskapet stemmer på vegne av alle sine kunder. Hvis det å kunne stemme på Generalforsamlingen er viktig for deg, bør du heller velge ASK- eller VPS-konto.

Les mer om aksjer på Investeringskonto hos DNB og Nordnet >

Er du politiker eller politisk eksponert person (PEP)?

Det er ikke forbudt å eie aksjer eller fond for noen. Det man gjennom lovverket og interne instrukser er opptatte av, er at ingen opptrer uredelig eller kommer i en posisjon der de ikke kan gjøre jobben sin fordi de har en egen-interesse. Egen-interessen behøver ikke nødvendigvis bety at du har økonomisk vinning selv, men at nære venner også får en fordel. For eksempel er Innside- informasjon er forbudt å bruke. Deles informasjonen og brukes av andre, uavhengig av om de tjener noe på det, er ulovlig og kan medføre fengsel på inntil 6 år.

– Hvis du er en person som er av offentlig interesse på grunn av politiske verv eller viktige verv i store organisasjoner, er det anbefalt å være så åpen som mulig, deler Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. – Da unngår du mye støy som kan ødelegge for det gode arbeidet du ellers gjør.

– Og det å bruke Investeringskonto for å skjule sparingen for offentligheten, er ikke anbefalt. Informasjonen vil alltids være synlig på Skattemeldingen på et senere tidspunkt, deler Skaug.

Hun har videre noen enkle tips til deg som er PEP:

  • Ja – spar gjerne i aksjer og aksjefond. Det er viktig at alle sparer til egen pensjon, egen økonomisk trygghet og neste generasjon. Vi i spare-bransjen vil gjerne at politikere også har erfaring med å spare langsiktig.
  • Vær langsiktig – akkurat som folk flest anbefales å være. Du har vel heller ikke tid til å være en aktiv trader når du skal jobbe?
  • Hvis du er usikker på om du kan havne i en habilitetskonflikt: Ikke velg sparing som kan sette deg i en slik posisjon.
  • Sett bort sparingen til folk som kan dette og der du ikke kan påvirke resultatet: Aksjefond, Indeksfond og Kombinasjonsfond forvaltes av andre enn deg.
  • Er du en person som er engstelige for habilitet og innside, velg brede fond.
  • Rydd opp i sparingen før du går inn i den politiske sfæren eller i spesielle verv.
  • Har du ektefelle/partner eller hjemmeboende voksne, husk at også de må opptre varsomt og følge regelverket. Du må selv sikre at de er klar over gjeldende regelverk.
  • Søk kunnskap hos banken din og egen HR-avdeling!

 

Kilder: Euronext Securities Oslo (VPS), Oslo Børs, DN, E24, Skatteetaten, Altinn, DNB, Nordnet

Forbehold

AksjeNorge har heller ikke noen mening om tallene i rapporten, men ønsker med denne artikkelen å dele relevant informasjon slik at småsparere skal få bedre beslutningsgrunnlag når investeringsvalg vurderes. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.