Invitasjon til webinarer

I en serie på tre webinarer med Carnegie Fonder skal du få høre direkte fra fondsforvalterne deres innen private equity , eiendom og kreditt.

Carnegie Fonder er en av flere støttespillere til AksjeNorge. Sammen har vi en felles interesse av å dele kunnskap om ulike sektorer og markeder vi kan investere i. Disse miniseminarene er online og direkte strømming slik at du kan skrive inn (anonyme) spørsmål til forvalteren og de svarer. Du kan følge webinarene på mobil, pc og nettbrett. Du kan til og med slå på lyden og gå deg en tur med hunden og samtidig lytte inn.

Mandag 3. juni: Fokus på Private Equity (PE)

Selskaper koblet til Private Equity fortsetter å stige. Forvalter Tom Berggren forteller hvorfor man skal eie disse aksjene på lang sikt. Berggren har lang erfaring med investeringer i PE-aksjer. PE aksjer er normalt ikke noe vi småsparere får anledning å investere i, men gjennom fondet til Berggren investeres det i selskaper notert på børsene som igjen investerer i PE. Du har kanskje hørt om Berkshire Hathaway, selskapet styrt av «aksjeguru» og verdi-investor Warren Buffet? Dette er en av aksjene i dette fondet. Les om fondet til Berggren her >

Arrengementet den 3. juni er over. Lydkvaliteten ble for dårlig og vi trenger noe tid for redigering før vi kan dele opptaket.

Mandag 10. juni: Fokus på nordiske eiendomsaksjer

Fallende inflasjonsforventninger har fått fart på eiendomsaksjer igjen. Hvordan skal vi tenke fremover? Bli med og lytt til forvalter Jonas Andersson, en av Nordens fremste eiendomsforvaltere. Andersson er en forvalter med brede interesser og spesiell karriere. Les artikkel om hans spennende bakgrunn her > Til daglig forvalter Andersson et aksjefond hos Carnegie Fonder som investerer i nordiske selskaper i eiendomssektoren. Les om fondet til Andersson her >

Meld deg på for 10.juni her >

Mandag 17. juni: Fokus på kreditt (renter)

Mange aksjer er på all time high. Er det på tide å være forsiktige? Å investere i kreditt med lav risiko «investment grade» kan være en måte å beskytte sin kapital på. Hør på den erfarne kredittforvalteren Mona Stenmark. Til daglig forvalter hun rentefondet Carnegie Investment Grade som du kan lese om her >

Meld deg på for 17.juni her >

 

Forvalterne snakker svensk, men en veldig forståelig svensk. AksjeNorge har også med daglig leder Kristin Skaug som moderator.

Vel møtt!

 

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.