Bedriftene tror på bedring

Rapporten fra Norges Bank viser at norske bedrifter forventer bedre tider for norsk næringsliv og tror at aktiviteten samlet sett vil øke noe fremover, men en bransje vil ha det utfordrende litt lengre.

På torsdag 13. juni 2024 delte Norges Bank sin siste rapport fra Regionalt Nettverk. Vi deler denne nyheten fordi den er viktig for hvordan styringsrentene utvikler seg og dermed påvirker aksjemarkedet.

Mens de fleste næringer ser bedring, er det bedrifter innen bygg og anlegg som ser for seg et videre fall i aktiviteten. Andelen bedrifter med full kapasitet har økt, og bedriftene planlegger noe vekst i sysselsettingen, leser vi i rapporten.

Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike sektorene ser på vekstutsiktene sine. Som du ser er Bygg og anlegg negative, mens øvrige ser vekst. Tabellen er hentet fra  rapporten.

Du finner rapporten her hos Norges Bank >

I rapporten finner du mange grafer og tabeller som gjør den lett å lese. Er du student og skriver oppgave innen makroøkonomi, ser du også at du laste ned excel-arkene for alle illustrasjonene.

Derfor betyr rapporten noe for aksjer

Veldig forenklet skal vi forsøke å forklare her. Inflasjonen er det Norges Bank styrer rentene etter. Et annet ord på inflasjon er prisvekst. Dersom prisene i samfunnet øker for mye på årsbasis, vil sentralbanken Norges Bank forsøke å stanse denne før vi får en krise der prisene løper løpsk. Historisk sett har ikke det vært bra.

Målet til Norges Bank er at prisene skal stige på eller rundt 2 % på årsbasis. USA og EU har samme målsetting.

Under pandemien fikk ikke folk flest brukt særlig mye penger og mange hadde bedre økonomi. Dette sammen med energikrise (mest grunnet krig i Ukraina og dermed stans i import av russisk gass til EU)  har bidratt til at prisene har steget mye de siste 2 årene. Prisveksten var mulig fordi folk hadde råd til å kjøpe varene til tross for høyere priser. For å bremse denne prisveksten måtte den norske og de internasjonale sentralbankene heve styringsrentene.

«Renter er prisen på penger» er et vanlig uttrykk bruke innen økonomifaget. En stor andel privatpersoner og bedrifter låner penger, enten det er til egen bolig eller til bedriften (som bruker lånet for å utvikle bedriften). Når rentene på lån stiger, øker kostnadene for alle med lån. Den norske styringsrenten er hevet 14 ganger siden bunnen for et par år siden.

Styringsrenten ble sist satt opp i desember 2023 til 4,50%. Neste rentemøte er 20.juni klokken 10. Du kan da lese avgjørelsen på Norges Banks nettsider >

(Les neste avsnitt for hva SSB mener om renten)

Rentene kommer ned etter hvert

SSB anslår i ny prognose at den norske styringsrentene vil komme ned i slutten av 2024. Årets siste to rentemøter er 7.november og 19. desember.

I dag 14.juni delte Statistisk Sentralbyrå sin nyeste rapport om norsk økonomi. De mener at stillstanden i norsk økonomi snart er over.

– Med lavere renter og klar lønnsvekst, vil husholdningens forbruk øke. Den økonomiske aktiviteten vil også ta seg opp som følge av økt offentlig forbruk og oppgang i boliginvesteringene, sier forskningsleder i Statistisk sentralbyrå (SSB), Thomas von Brasch.

Nedenfor ser du rentebanen over tid (hentet fra SSB-rapporten)

Les SSBs konjunkturrapport her >

 

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.