Flere kvinner enn menn

For første gang i våre data var det flere nye kvinner enn nye menn som kjøpte aksjer i et kvartal. Forskjellene er ikke store men det er svært uvanlig.

Normalt pleier det fordelingen med nye aksjonærer å være 70% menn og 30% kvinner. I andre kvartal valgte 1900 nye kvinner å investere i aksjer mens kun 1600 menn gjorde det samme. Det har i følge våre data ikke skjedd tidligere. Det kom dermed rundt 3.500 nye privatpersoner på Oslo Børs i 2.kvartal.

Du finner ny statistikk og nye grafer på vår samleside for aksjestatistikk her >

Andre interessante funn:

  • Rekordhøy verdimessig andel med private investorer: 4,78% av markedsverdien
  • Aksjen med flest nye aksjonærer er Kongsberg Gruppen som fikk flere enn 6.800 aksjonærer
  • Trondheim er kommunen med flest nye aksjonærer, 1200, mens de øvrige er mer moderate