1 september, 2021 11:00 - 11:45

Vet du hva høyrente-obligasjoner er? På fagspråk kalles det High Yield (HY). Bli med og hør fra en ekspert hvordan få potensielt bedre avkastning til lavere risiko enn aksjer.

Det siste året har det vært enorm aktivitet i rentemarkedet. Stadig nye selskaper og bransjer går til high yield markedet når de skal hente finansiering. Dette gir gode investeringsalternativer og økte diversifiseringsmuligheter for investorene. Denne høye aktiviteten har dermed bidratt til at vi på få år har fått det enklere å spre risikoen i rentedelen på sparingen vår.  I tillegg er dette svært interessant når vi ser på avkastningen hittil i 2021. Alfred Berg Nordic High Yield er nå opp hele 12,7% hittil i år, per 13/8. Kredittrisikopåslagene tilsier at markedet har enda mer å gå på. Yielden i fondet er fortsatt på solide 7,3% mot 7,7% i mai. Dette kan det bli interessant å høre mer om!

Vi inviterer til lunsj-webinar der vi forklarer dette med renter og høyrenter i fond og går litt i dybden. Det blir også snakk om ESG-faktorer (bærekraft). Og selvsagt vil vi høre mer om et av Norges mes populære rentefond (som du bl.a. finner i de fleste nettbanker).

Med oss som foredragsholder har vi seniorforvalter Henrik Emil Høyerholt fra kapitalforvalter Alfred Berg. Høyerholt har nærmere tyve års erfaring som analytiker. Han har bl.a. tidligere bygget opp og ledet kredittanalyse teamet i NBIM (Norges Banks «Oljefondet»). Han vil se nærmere på hvilke muligheter og utfordringer Alfred Bergs high yield team ser nå.

Dette webinaret passer spesielt godt for deg som er sparer og investerer som privatperson, nybegynner som dreven!

Henrik Emil Høyerholt holder først et foredrag på 20-30 minutter. Deretter åpnes det opp for spørsmål. Alle deltagere er anonyme for hverandre. Opptak av foredrag og spørsmålsrunde deles på våre nettsider kort etter. Arrangør er AksjeNorge og moderator er Kristin Skaug fra AksjeNorge.

Del gjerne med en venn eller kollega!

Delbar lenke til påmeldingen: https://attendee.gotowebinar.com/register/3988356801174812175

Vel møtt!