4 september, 2024 11:00 - 15:00

Vi inviterer til nettverksmøte med foredrag for representanter i børsnoterte selskaper som har eller vurderer etablere aksjeprogrammer for sine ansatte. Vi møtes på Oslo Børs.

Program

Vi jobber med de siste delene av programmet. Vi skal ha med:

  • innlegg om intern-kommunikasjonen om aksjeprogrammer
  • administrasjon og forvaltning av aksjeprogrammene
  • panelsamtale om erfaringer knyttet til programmene
  • aksjeregistre og økt åpenhet om aksjeeierskap ,- hva betyr dette for aksjeprogrammer for ansatte?
  • dele rapport basert på spørreundersøkelse
  • dele innsikt fra andre studier knyttet til aksjeprogrammer for ansatte

Arrangementet starter med en lunsj og mingling. Deretter ulike innlegg. En pause og deretter del 2. Det blir rom for mer mingling etter del 2.

Arrangementet foregår i ærverdige Grosch-salen på Oslo Børs.

Hvem kommer

Til stede vil du møte fagfolk fra utstedere og kontoførere som Equatex, DNB, Nordea og Euronext Securities. I tillegg er det naturlig møteplass for de som i de børsnoterte selskapene jobber med aksjeprogrammene, enten som administrasjon eller CFO/CEO.

Alle AksjeNorges faste betalende støttespillere vil inviteres til arrangementet. Vi vil også for første gang åpne for at andre selskaper også får delta, etter nærmere avtale.

Påmelding kommer

Dersom du er redd for å gå glipp av arrangementet eller ønsker en invitasjon, kontakt Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. Kontaktinfo >

Inntil videre les om hva vi jobber med knyttet til aksjeprogrammer for ansatte her på våre nettsider >