14 august, 2023 14:00

AksjeNorge stiller i 2023 med stand (håper vi) i Arendal. Der vil vi ta i mot nysgjerrige i alle aldre og svare på spørsmål om sparing i aksjer, fond og andre verdipapirer.

AksjeNorges stand skal bidra til økt kunnskap om verdipapirer men også ønsker vi å invitere til dialog med politikere og bedrifter som ønsker å lære mer. På slutten av uken er det ofte fokus på unge/skolebarn og da vil vi forsøke å være på tilbudssiden og kanskje bidra med en aksjeskole for ungdom med en lite spare-konkurranse? Program vil utvikles i løpet av våren/sommeren.

Ønsker du å invitere med daglig leder Kristin Skaug i en panelsamtale eller at hun skal bidra med et innlegg el.l.? Ta kontakt>

Vi vil gjerne invitere relevante personer fra næringsliv, organisasjoner og politikken til bidra med interessante og relevante samtaler. Si ifra om du ønsker bli invitert til noe slikt eller at vi skal samarbeide om noe større sammen.

Her er et minne fra Arendal 2021 da vi var hos Sparebanken Sør og lyttet inn på Podcast-innspilling med E24 og det kjente økonomipanelet!