Program Den store aksjekvelden i Bergen 16 oktober 2023