4 november, 2021 18:30 - og utover

Dette er et lukket arrangement i regi av Congregatio Forensis, som er jussens faglige studentorganisasjon.

Congregatio Forensis er jussens faglige studentorganisasjon. To av gruppene er børsgruppen (Pretium) og mentorordningen for kvinner (Femme). Sammen ønsker de å arrangere et fysisk introkurs om aksjeinvesteringer som spesielt retter seg mot de kvinnelige studentene ved juridisk fakultet. Det blir en kveld med et par timers undervisning etterfulgt av noe mingling.

Påmeldingen er lukket og rundt 85 deltagere er påmeldt. Arrangementet foregår på Frokostkjellern (Universitet i Oslo).