14 oktober, 2022 11:45 - 12:45

I samarbeid med Carnegie Fonder, inviterer vi til lunsj-webinar med deres forvalter Emanuel Furubo.

Påmelding >

Infrastruktur er anlegg, strukturer og systemer som sikrer grunnleggende funksjoner i samfunnet som for eksempel vann, strøm, telefoni, informasjon m.m. Dette er en rekke tjenester vi tar for gitt i Norge, men som allikevel er svært viktige for å få samfunnet til å fungere.

Vi er nå i en geopolitisk urolig tid der vi ser hvor viktig det er at telenett, vei-nett, transport og banker virker som det skal. I Syd-Europa har man i tillegg opplevd lange tørkeperioder og nå en energikrise.

Fondsforvalter Emanuel Furubo forvalter et aksjefond som investerer i disse viktige tjenestene. Han skal i sitt innlegg dele innsikt om hva som skjer i denne delen av aksjemarkedet, innen global infrastruktur. Det blir også interessant å høre hvorfor Carnegie Fonder mener at risikoen i en spareportefølje kan reduseres ved å investere i denne sektoren.

Deltagelse anbefales for alle!

Webinaret er åpent og gratis for alle. Etter et kort foredrag med mye læring, legges det opp til at du som deltar digitalt også kan stille forvalteren spørsmål. Foredraget varer ca 20-30 minutter.

Det gjøres opptak av eventet, men det anbefales å delta live for best opplevelse.

Påmelding gjør du her >

Webinaret kan du følge på pc, nettbrett eller smart-telefon. Du kan til og med ringe inn og lytte inn på farten. Vel møtt!

Les mer om og last ned faktaark om infrastruktur-fondet her >  

 

Carnegie Fonder er en av AksjeNorges støttespillere og samarbeidspartnere. De er et svensk fondsselskap som tilbys sine fond gjennom ulike banker og aksjesparekonti.

AksjeNorge minner om at investeringer i aksjer og verdipapirmarkedet medfører risiko for tap i deler av eller hele investeringene. AksjeNorge mener ikke noe om en aksje eller et fond er bra eller dårlig, men forsøker gjennom sine seminarer å øke kunnskapen til den norske befolkning. God fornøyelse!