17 februar, 2021 12:00-13:00

Danske Bank inviterer til aksjekurs i 2 deler, i samarbeid med AksjeNorge. Dette er kurs 2 og for de mer viderekomne.

Du som har forstått hva aksjer og fond er, har best utbytte av dette seminaret.

Tema: Bli din egen aksjemegler (Viderekommen)

Agenda:

 • De viktigste driverne i aksjemarkedet
 • Risikofaktorene og muligheter
 • Kort om ordre og hva som påvirker avkastningen din
 • Slik følger du med
 • Selskapshendelser: Emisjoner, børsnotering, aksjesplitt/-spleis, utbytte
 • Makrohendelser og ledende indikatorer
 • Verdi versus vekstaksjer
 • Aksjeanalyse og prising av aksjer
 • Slik sprer du risikoen (diversifisering)
 • Disse aksjene velger folk flest å investere i
 • Tips & triks for å bli din egen aksjemegler

Stikkord for seansen:
Litt erfaring. Emisjoner. Tegningsretter. Utvanning. Prising. Aksjesplitt. Aksjespleis. Fisjon. Utbytte-aksjer. Aksjer i utbytte. Aksjesparekonto. Nynoteringer. Aksjeanalyse. Teknisk analyse. Fundamentalanalyse. Aksjeutvelgelse. P/E. EPS. Kvartalstall. Makro. Verdiaksjer. Vekstaksjer. Børsmeldinger. Diversifisering. Volatilitet. Fryktindeks. Internasjonale aksjer. Andre verdipapirer. Futures.

Foredragsholder

Foredragsholder er Kristin Skaug, daglig leder i Stiftelsen AksjeNorge. Skaug har mer enn 25 års erfaring fra investeringer i aksjer, fond, valuta og renter.

 

Påmelding

Påmelding skjer gjennom Danske Bank eller de medlems- og fagorganisasjoner som samarbeider med Danske Bank

Alternativt kan du melde deg kursene vi arrangerer i anledning Kvinnedagen.