16 mars, 2022 DATO ER IKKE SATT - blir om kvelden

Det har gått ett år siden innføring av Egen Pensjonskonto. Vi inviterer til pensjonsseminar med fokus på Egen Pensjonskonto.

Den 1. februar 2021 fikk 1,5 mio nordmenn ansatt i privat sektor Egen Pensjonskonto (EPK)  – en ny samlekonto for pensjon som opptjenes gjennom arbeidsgivers pensjons-løsning. I løpet av året har pensjon fra tidligere arbeidsforhold blitt samlet på denne pensjonskontoen. Men det er nå jobben starter – for akkurat deg!

Vi inviterer til et kvelds-seminar der målet er at du skal være bedre rustet til å ta gode valg for din pensjon, gjennom Egen Pensjonskonto!

Du skal få enkel og grunnleggende informasjon om:

  1. Hva EPK er og hvilke muligheter det gir deg som eier av denne
  2. Økonomisk faglig lære mer om effekten av «rentes rente», om risiko, om langsiktighet m.m.
  3. Hvordan du skal forvalte din Egen Pensjonskonto

Konkret program og påmelding kommer i november.

Arrangementet vil være gratis å delta på og åpent for alle (påmelding kommer).
Seminaret er for deg som i dag jobber i privat næringsliv. Vi vil ikke snakke om pensjon for ansatte i offentlig sektor.

Arrangementet må sees i sammenheng med vårt opplysnings-prosjekt om Egen Pensjonskonto som er finansiert med støtte fra Finansmarkedsfondet.