10 mars, 2021 (dato er tenativ)

1,5 millioner nordmenn med innskuddspensjon fikk Egen Pensjonskonto mandag 1. februar 2021. Med finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet inviterer vi til pensjonsseminar.

Vi går igjennom hva Egen Pensjonskonto er og hvordan du som lønnsmottaker med innskuddspensjon på best mulig måte får nytte av fordelene det er ved å samle mest mulig av pensjon fra arbeidsgivere i én ordning.

Foreløpige temaer:

  • Innskuddspensjon – hva er dette
  • Pensjonskapitalbevis og fripoliser (forskjeller og muligheter)
  • Din pensjons-spareportefølje, hva passer deg best?
  • Mer om sparing i fond
  • Bærekraftig pensjonssparing

Arrangementet blir åpent for alle det er plass til. Arrangementet passer først og fremst for de som får Egen Pensjonskonto, det vil si personer med jobb i privat næringsliv med Innskuddsordning og gjerne de som har Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere.

Arrangementet blir også livestreamet.

Gratis deltagelse takket være økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.

Påmeldingslink legges ut her og på Facebook når eventet nærmer seg.