3 februar, 2022 Dato er IKKE satt

For aller første gang inviterer vi til en rendyrket fonds-dag!

Program og tid er enda ikke besluttet men vi jobber med dette. Tanken er at Fondsdagen arrangeres i første kvartal en gang.