1 oktober, 2017 12:00 - 14:30

AksjeNorge inviterer børsnoterte selskaper til et eget diskusjonsforum for erfaringsutveksling og læring om aksjeordninger til ansatte onsdag 18. oktober.

Forumet arrangeres hver høst, hvor målet er at vi gjennom erfaringsutveksling og læring fra hverandre skal kunne øke selskapers etablering av aksjeprogrammer, samt deltakelse i disse ordningene blant de ansatte. Vi inviterer også flere eksterne foredragsholdere til å holde korte innlegg med dagsaktuelle temaer.

Tema høsten 2017

  • Aksjesparekonto – også for ansatte
  • Trender 2017
  • Utfordringer utenlandske aksjonærer

Les mer om Aksjer til ansatte på våre nettsider, og hvorfor dette kan være nyttig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

For deltakelse, spørsmål og innspill til arrangementet, kontakt daglig leder Lene M. Refvik på lene.refvik@aksjenorge.no