21 oktober, 2015 11:30 - 13:00

AksjeNorge inviterer børsnoterte selskaper til et eget diskusjonsforum for erfaringsutveksling og læring om aksjespareordninger til ansatte onsdag 21. oktober.

Målet er at vi gjennom erfaringsutveksling og læring fra hverandre og andre eksterne foredragsholdere skal kunne øke selskaper etablering av aksjesparingsprogrammer, samt deltakelse i aksjespreordninger blant de ansatte.

Les mer om Aksjer til ansatte-forumet og aksjespareordninger i børsnoterte selskaper

For deltakelse, spørsmål og innspill til arrangementet, kontakt daglig leder Lene M. Refvik på lene.refvik@aksjenorge.no