13 mars, 2018 12:00

Under temaet "Money Matters Matter" arrangeres Global Money Week 2018 #GMW2018 også i år. AksjeNorge og Oslo Børs inviterer elever og studenter til presentasjon og omvisning på Oslo Børs.

GMW2018 er et globalt initiativ i regi av den nederlandske organisasjonen Child & Youth Finance International (CYFI). Dette er fjerde året AksjeNorge er med å arranger Global Money Week i Norge. Sammen med Oslo Børs inviterer vi også i år samarbeidsskoler med elever i VG2 og VG3 til omvisning av børsbygget og presentasjoner av både børs og finansmarkedene. Ungdomsorganisasjoner inviteres også til å ta del. Ta kontakt på post@aksjenorge.no dersom du vil delta på GMW2018 på Oslo Børs. Deltakelse etter første mann til mølla prinsippet.

Global Money Week arrangeres over hele verden i perioden 12- 18  mars. Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare gjennom morsomme og interaktive aktiviteter.

Årets slagord er: Money Matters Matter. Mer spesifikt ønsker de med dette at unge skal få kunnskapen og utvikle ferdighetene til å ta gode finansielle beslutninger gjennom livet.