25 mars, 2019 10:00

Under temaet "Learn. Save. Earn." arrangeres Global Money Week 2019 #GMW2019 også i år. AksjeNorge og Oslo Børs inviterer elever og studenter til presentasjon og omvisning på Oslo Børs.

Nærmere informasjon om opplegget for uken kommer snart.

GMW2019 er et globalt initiativ i regi av den nederlandske organisasjonen Child & Youth Finance International (CYFI). Dette er femte året AksjeNorge er med å arranger Global Money Week i Norge. Normalt har AksjeNorge sammen med Oslo Børs invitert samarbeidsskoler med elever i VG2 og VG3 til omvisning av børsbygget og presentasjoner av både børs og finansmarkedene. Ungdomsorganisasjoner har også vært invitert til å ta del. Vi ser nå på opplegget om vi gjør det samme eller fornyer oss.

Global Money Week arrangeres over hele verden i perioden 25-31 mars 2019. Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare gjennom morsomme og interaktive aktiviteter.

Årets slagord er: «Lære. Spare. Tjene.» Mer spesifikt ønsker vi med dette at unge skal få kunnskapen og utvikle ferdighetene til å ta gode finansielle beslutninger gjennom livet.

 

Har klassen din lyst på omvisning og foredrag om årets tema, eller skolebesøk? Ta kontakt med Kristin Skaug kristin.skaug@aksjenorge.no