18 mars, 2024 08:00-16:00

Hvert år arrangerer OECDs avdeling for styrking av økonomisk forståelse en tema-uke for unge. Som nettverkspartner er AksjeNorge initiativtaker til en rekke aktiviteter denne uken.

Tema: Protect your money, secure your future.

Periode: 18.-22. mars 2024 (uken før skolens påskeferie)

Det åpnes opp for at VGS- og ungdomsskoler i Oslo/omegn kan få skolebesøk fra AksjeNorge denne uken så lenge det er tidsmessig mulig. Ta kontakt med daglig leder Kristin Skaug for å reservere tid  kristin.skaug@aksjenorge.no

Mer informasjon kommer i starten av 2024. Du kan lese mer om tema og OECDs arbeide med denne globale penge-uken her >