26 mars, 2020 12:00-17:00

VFF - Verdipapirfondenens Forening arrangerer årlig seminardagen kalt "Fondsdagen" for dets medlemmer og bransjen. Vi i AksjeNorges stiller med innlegg og i panelsamtale

VFF Fondsdagen er som julaften på fondsforvaltere og sparefolk. Dette er et bransjetreff der man deler innsikt i nye regelverk og investoratferd. (Dette er dermed ikke for vanlige småsparere eller investorer.)

AksjeNorge har spesielt det siste året jobbet mye med å øke interessen for aksjer og fond blant kvinner. Daglig leder stiller med innsikt og i panelsamtale.

Se program her >