8 mars, 2024 12:00 - 13:00

Tradisjonen tro vil vi også ha en markering på selveste kvinnedagen den 8.mars. Program oppdateres i februar.

Vi har ikke planlagt noe konkret enda, men vi vil selvsagt bidra til økt kunnskap hos kvinner.

Ofte lar vi oss inspirere av hva FN har av tema for kvinnedagen.

I 2024 er har Australias FN-kontor et aktuelt tema:  Count Her In: Accelerating gender equality through economic empowerment. Forenklet på norsk kan dette bli noe om å bedre likestillingen ved å styrke kvinneøkonomien gjennom økt involvering.