8 mars, 2019 08:00-09:30

Oslo Børs har invitert unge studiner fra 8 høyskoler og noen kvinner i finans til samling på Oslo Børs der vi ser tilbake på Oslo Børs 200 årige historie og på kvinners rolle den gang og i dag. Arrangementet er over.

Ved loddtrekning fikk jus-student Ida Maria Martinsson åpne Børsen ved å ringe i bjellen sammen med børsdirektør Bente Landsnes og de andre deltagerne.