6 mars, 2020 08:00-10:00

Det er ingen tvil om at få kvinner søker seg til finansnæringen. En del av likestillingsarbeidet handler om å øke kunnskapen om karriere-mulighetene som finnes. Arrangementet er kun for inviterte.

Oslo Børs inviterer i samarbeid med AksjeNorge og UN Global Compact til et event for kvinnelige studenter. Dette er andre året liknende arrangement gjennomføres.

Fokus handler om å vise unge kvinner mulighetene innen finansnæringen og interessante og kjente finanskvinner blir å møte på scenen.

Høyskoler og andre aktuelle mottakere får straks egne invitasjoner da det er begrenset med ledige plasser.

Vi i AksjeNorge tror også at med flere kvinner i finansnæringen, vil dette bidra til at flere kvinner på sikt lærer mer om sparing i verdipapirer, at terskelen blir lavere. Kvinner i finansnæringen er gode ambassadører for «medsøstre» og bidrar også til å ufarliggjøre finansfaget og investeringsområdet. Et annet viktig poeng kan være at med økt likestilling får vi også bedre produkter og tjenester til hele befolkningen.

Fjorårets arrangement skapte mye engasjement blandt deltagerne og vi ser frem til både spørsmål, refleksjoner og mingling.