17 juni, 2021 10:00 - 11:00

I samarbeid med Alfred Berg inviterer vi til digitalt seminar om norske aksjer.

Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Leif forvalter Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge og Alfred Berg Nordic Gambak. I 10 års perioden han har forvaltet Gambak har han betydelig meravkastning mot OSEFX, Fondsindeksen på Oslo Børs.

Gambak er eneste fond i Norge som har vunnet Morningstar Fund Awards for norske aksjer tre ganger.

Bli med 17. juni kl. 10:00 – 11:00

Vi er nå så heldige å få eksklusivt digitalt seminar med Leif Eriksrød i lunsjen neste torsdag. Han holder først et foredrag på 20-30 minutter og deretter blir det tid for spørsmål fra publikum. Han vil snakke om hvordan han forvalter sine norske aksjefond, hva han ser etter og andre erfaringer.

Vi håper at du etter seminaret sitter igjen med mer kunnskap om:

  • Aksjer på Oslo Børs
  • Hvordan man velger ut aksjer, eller bygger en portefølje, litt slik som proffene
  • Hvilke sektorer og selskaper som er interessante i tiden som kommer

Digitalt seminar:

Vi bruker vår web-baserte applikasjon GoToWebinar som gjør at alle deltagere er anonyme for hverandre. Spørsmål som stilles er anonyme utad. Foredrag og spørsmål gjøres opptak av og deles senere. Først til mølla-prinsippet gjelder og vi har plas til 500 deltagere, gratis deltagelse.

Klikk her for registrering og mottak av lenke >

 

Forbehold:

Merk at seminarets innhold ikke må ansees som personlige råd. Forvalteren vil også dele kunnskap og snakke om egne fond, naturlig nok, og noe av dette må ansees som markedsføring. Alfred Berg er en av Stiftelsen AksjeNorges viktige støttespillere for å sikre økt kunnskap om aksjer, fond og verdipapirmarkedet i den norske befolkningen.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.