16 desember, 2020 11:00 - 11:45

Ta kaffen med ODIN Forvaltning og oss i AksjeNorge. Hør fondsforvalter Håvard Opland og spare- og investeringsøkonom Martin Graftås fra ODIN Forvaltning snakke om de globale markedene og investeringsmulighetene fremover.

At 2020 blir et år som er «mot normalt» er nok noe vi alle er enige om. Og selv om pandemien fortsatt herjer og en hel verden fortsatt er i limbo, har vi vært vitne til en av de raskeste gjeninnhentingene gjennom tidene etter at markedene bunnet ut i slutten av mars. Det mange nå lurer på er hva som har drevet denne oppgangen, om oppgangen vi har sett har vært for god til å være sann – og ikke minst om den vil fortsette i 2021. For å snakke om dette har vi fått med oss ansvarlig forvalter av ODIN Europa og ODIN Global, Håvard Opland.

I tillegg stiller Martin Graftås, som er  spare- og investeringsøkonom i ODIN Sammen fører de en samtale og diskusjon om dagens tema som handler mye om det store bildet globalt og for Europa.

Meld deg på her >

Du kan stille spørsmål underveis. Vi regner med å holde på ca 30 minutter. Opptak av webinaret deles på våre sidere senere.

ODIN-forvaltning er flinke til å dele nyheter og tips om sparing i fond ODIN-bloggen. Vi anbefaler å abonnere på deres nyhetsbrev slik at du får nye artikler løpende.
Oversikt over ODINs fond finner du her >

Vel møtt!

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.