9 desember, 2020 11:00 - 11:45

I samarbeid med ODIN Forvaltning inviterer vi deg til å ta desember-lunsjen din med oss. Hør om hvordan du kan få eksponering mot eiendom uten å kjøpe eiendom. Vi møter Nils Hast, forvalter av ODIN Eiendom.

Visste du at det går an å investere i aksjefond som investerer i eiendom?  Da får du muligheten til å ta del i utviklingen i eiendomsmarkedet. Men hvor skal egentlig eiendomsmarkedet og hvordan kan vi tjene penger på eiendom gjennom aksjefond?

Vi får besøk av forvalter Nils Hast, som forvalter eiendomsfondet til Odin Forvaltning, og leder for distribusjon Martin Graftås som også er spare- og investeringsøkonom.

Meld deg på her > 

Webinaret er et seminar som foregår på nett. Vi holder på i ca 30 minutter, akkurat passe for en lunsj. Det vil bli tatt opptak av webinaret og det vil deles på våre nettsider.

Nils Hast ble ansvarlig forvalter for ODIN Eiendom fra 14. august i år. Hast har 20 års erfaring fra finansbransjen og har jobbet i ODIN siden 2011. Hast er også forvalter for ODIN Kreditt, som hovedsakelig investerer i nordiske og andre europeiske kredittobligasjoner. Dette er sentralt, da selskapene i ODIN Eiendoms investeringsunivers også bruker obligasjonsmarkedet som kilde til finansiering.

ODIN-forvaltning er flinke til å dele nyheter og tips om sparing i fond ODIN-bloggen. Vi anbefaler å abonnere på deres nyhetsbrev slik at du får nye artikler løpende.
Oversikt over ODINs fond finner du her >

Vel møtt! (Husk å melde deg på)

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.