3 juni, 2024 10:00 - 10:40

I samarbeid med Carnegie Fonder inviterer vi til tre webinarer. Dagens tema handler om Private Equity som ofte er litt utilgjengelig for småsparere.

Selskaper koblet til Private Equity fortsetter å stige. Forvalter Tom Berggren forteller hvorfor man skal eie disse aksjene på lang sikt. Berggren har lang erfaring med investeringer i PE-aksjer.

PE aksjer er normalt ikke noe vi småsparere får anledning å investere i, men gjennom fondet til Berggren investeres det i selskaper notert på børsene som igjen investerer i PE. Du har kanskje hørt om Berkshire Hathaway, selskapet styrt av «aksjeguru» og verdi-investor Warren Buffet? Dette er en av aksjene i dette fondet. Les om fondet til Berggren her >

Meld deg på for 3.juni her >

Foredraget tar bare 15-20 minutter. Deretter kan du stille spørsmål til forvalteren og AksjeNorge. Din deltagelse og spørsmål er anonyme.

Webinaret er gratis og kan sees på mobil, pc og nettbrett.

Det gjøres opptak som deles senere.

Forbehold:

Våre webinarer og artikler artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.