29 mars, 2017 09:00-14:00

Skoleledere, lærere og lærerstudenter inviteres til konferansen "Lær å knekke koden - lær opp poden!" hvor det fokuseres på personlig økonomi i en større sammenheng.

Ungdom i dag trenger mer kunnskap om personlig økonomi for å mestre overgangen til voksenlivet. Men, personlig økonomi dreier seg om mer enn tall og regnestykker. Økonomikunnskap kan være en inngang til å forstå seg selv og samfunnet. Har du lyst til å være med på en dagskonferanse, der du får praktiske råd og tips til hvordan en slik opplæring kan integreres i dagens læreplaner og kompetansemål? 29. mars er dagen – og konferansen er gratis. Det er begrenset med plasser, så meld din interesse her allerede nå!

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen i Oslo

Dato: 29. mars fra kl 09.00 til 14.00

Om skolemeny.no

Skolemeny er et nettverk som vil være pådrivere for en tydeligere prioritering av personlig økonomi i læreplanene.  Nettverket ønsker at det skal utarbeides en nasjonal handlingsplan for økt økonomikompetanse i skolen. Dagens læreplaner gir noen muligheter til å gi opplæring i personlig økonomi. AksjeNorge er medlem av skolemeny.no, som igjen driftes og koordineres av Finans Norge.