18 oktober, 2021 (tentativt)

Tentative aksjekvelder. Er fortsatt under planlegging.

Tradisjonen tro vil vi også i år arrangere Den store aksjekvelden til høsten. Vi håper på muligheten for fysisk deltagelse men vil tro at vi må gjennomføre digitalt eller i en kombinasjon. Mer informasjon kommer i slutten av september.

Vi har enda ikke spikret datoer eller steder og vil annonsere dette etter sommeren.

Her kan du lese litt om ett av våre siste fysiske arrangementer i Stavanger i 2019, med linker til presentasjoner og relevante videoer: Les artikkel >