PLAKAT Program Den store aksjekvelden i Oslo 20 november 2023