1 november, 2022 Dato er IKKE satt

DATO er tentativ. Vi inviterer til Den store aksjekvelden i Trondheim - med fysisk deltagelse!

Vi jobber med å arrangere i løpet av fjerde kvartal 2022. Program og påmelding kommer så snart det er klart.