Vi ønsker at studenter ved høyskoler og universitet skal ha god kunnskap om både børs og finans og hva dette har å si for både samfunnet og egen sparing. Vi tilbyr derfor en rekke aktiviteter knyttet til undervisning for økt finansiell kunnskap på høyskoler og universiteter.

Å være student ved høyskoler og universitet er første skritt mot arbeidslivet – og «voksenlivet» ikke minst. Vi ønsker at du skal ha nok kunnskap knyttet til både sparing og kapitalmarkedene. De fleste trenger råd for hvordan sette av kapital til egen bolig. Som student bør du også vite om alternativene for pensjonssparing eller andre aksjesparingsprogram så snart du er i arbeid og har en arbeidsgiver som tilbyr dette. Eller kanskje du har en grunder i magen og trenger infromasjon om hvordan hente inn kapital og hvordan kapitalmarkedene fungerer?

I tillegg bistår vi gjerne direkte i undervisning innenfor de relevante temaer.

Dette gjør vi

● Vi har eget forelesningskonsept kalt BørsABC. Avtaler med studentorganisasjoner på NHH, BI, regionale høyskoler og universitetene. Tilrettelegger forelesningene or det enkelte studiested.

● Motiverer studentene til å etablere børs- og finansgrupper

● Målrettede foredrag for samfunns- og bedriftsøkonomi, jus, statsvitenskap og andre relevante fagområder

● Egne foredrag om etikk og samfunnsansvar

● Fokus på både det norske markedet og på norske bedrifter, på en global arena