Fredag 10. desember

Teknologi er en sektor som har økt mye i verdi og antall selskaper på Oslo Børs de siste årene. Dagens kalender-luke handler om nettopp teknologi-sektoren. Vi har 33 ulike teknologi-aksjer kategorisert som teknologi. Men vi har også aksjer som er kategorisert som telekom og forbruksvarer som bør sees i sammenheng med teknologi-aksjene siden det er noe overlappinger i produktene.

Nedenfor ser du logoene til de 33 teknologi-aksjene på Oslo Børs:

De 5 største teknologiselskapene:

Samlede verdi på børsens teknologi-aksjer er kroner 259 milliarder. Til sammen likning utgjør sjømat-aksjene kr 295 milliarder. Nedenfor ser du de 5 største Teknologi-aksjene sortert på markedsverdi (på engelsk kalt MarketCap) i milliarder kroner:

Disse 5 aksjene er såpass mye verdt at de til sammen har en samlet verdi på 78% av alle teknologiaksjene. Ergo: Nesten 80% av verdiene er på 15% av selskapene.

På Oslo Børs har vi to sektorer med mye overlapp: Teknologi og Telekommunikasjon.

Telekom-aksjene på Oslo Børs:

I tillegg finner vi flere selskaper, som mange forbinder med teknologi, i sektoren for Forbruksvarer (engelsk: Consumer Discretionaries): Kahoot og Playmagnus, eller selskaper som er store på nettbasert salg: Adevinta, Komplett.

Teknologi doblet på 2 år

På årsbasis har Teknologindeksen foreløpig levert høyere avkastning enn Hovedindeksen, men grunnet siste måneders kursfall er ikke forskjellen like stor som den var tidligere i år:

Ser vi pandemi-effekten på teknologi-aksjer, er det ingen tvil om hvor man har fått meravkastning: Teknologi-indeksen har doblet seg i verdi fra 30.desember 2019 til i dag, på nesten 2 år:

Stor variasjon i avkastning på enkelt-aksjene

Selv om teknologiindeksen er opp ca 27% hittil i år, er det allikevel noen aksjer som har steget mer og andre har negativ avkastning. Derfor minner vi om viktigheten av å gjøre grundige undersøkelser på forhånd om selskapene du vurderer å investere i. I tillegg er det viktig å spre risikoen på flere ulike selskaper, og sektorer.

Norske selskaper blir små i sammenheng med de globale

Hvis vi slår sammen alt vi har av teknologi/it/telekom-selskaper, kommer ikke verdiene opp til Equinors verdi en gang. Men vårt størst selskap sett i forhold til andre giganter; Grafen nedenfor viser markedsverdi (mcap) i norske kroner (USD/NOK 9,00):

 

Kilder og henvisninger:

Lær mer og sjekk kurser, linker til pressemeldinger m.m. på børsens egne nettsider: Oslo Børs >

På Norges Banks nettsider får du oversikt og innsikt i Oljefondet >

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.