Fredag 17. desember

Vi tar et grafisk tilbakeblikk på året som har gått så langt

Denne uken har det skjedd mye på makro-siden: Sentralbanker verden over har hatt rentemøter. I USA dobler sentralbanken (FED) nedtrappingstakten og sannsynliggjorde flere renteøkninger de neste årene. Norges Bank hevet renten fra 0,25% til 0,50% og signaliserte det samme som FED: Økte priser og bedre jobb-marked men fortsatt stor usikkerhet knyttet til covid og omicron. Nedenfor ser du noen grafer og illustrasjoner vi håper er interessante.

Du kan også laste ned grafene som PDF her >

Alle kurser er per sluttkurs torsdag 16. desember 2021.

Data-kildene for børs/indeks-grafer er børsene selv, Yahoo Finance og sentralbankene mens AksjeNorge har sammenstilt data og laget grafikken.

NB. Siden vil oppdateres fredag formiddag med flere grafer.

Gå tilbake til julekalender >

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.