Mandag 20. desember

En ting som alltid får mye oppmerksomhet blant de mer kortsiktige investorene er Nyttårsrakettene!

Vi snakker ikke om tradisjonelle Nyttårsraketter men det handler om aksjer som får voldsomme bevegelser i tilknytning til årsskifte, eller nærmere sagt nedgang før jul og oppgang i januar. Oppgangen kalles ofte Januareffekten. Både DNB og Nordnet har laget hver sin liste med slike Nyttårsraketter, som vi gjengir her.

Den vanlige definisjonen på en Nyttårsrakett, er aksjer som normalt har falt mye den siste tiden og gjerne i løpet av året, og som er interessante å kjøpes  i midten /slutten av desember og selge igjen den i løpet av den første 1-2 ukene av januar.

Årsaken til at dette er kortsiktige interessante aksjer, handler om alle de aksjonærene som sitter med et papirtap de ønsker å realisere og få skattefradrag for tapet i dette årets regnskap eller skattemelding. En del fondsforvaltere, pensjonskasser og andre store investorer ønsker også å «rydde opp» i slike negative posisjoner for å kunne starte mer positivt i nytt år. Dette legger da et salgspress på allerede svake aksjer, som igjen byr på kjøpsmuligheter for den risiko-villige.

Advarsel: Høy risiko

Det er viktig å merke seg at Nyttårsraketter absolutt ikke gir en garantert utvikling eller alltid treffer. Det medfører stor risiko for tap, men som sagt er det for mange en interessant mulighet.

Nordnets Nyttårsraketter

Mads Johannesen som er investeringsøkonom i Nordnet har sett på hvilke aksjer som har falt mye eller mest i 2021. Han minner om at kjøp av slike aksjer kan sammenliknes med å kjøpe lodd og at hans liste ikke er en kjøpsanbefaling men til inspirasjon. Vi vil absolutt anbefale deg å lese hele hans blogg-innlegg med forklaringer om sine valg her >  Han legger til at han også holder seg til aksjer med god likviditet, dvs. aksjer som det er mange handler i i løpet av dagen og normalt er lette å selge ved behov.

Nordnets nyttårsraketter er:

DNBs Nyttårsraketter

I DNBs aksjerapport fredag 16. desember deles det at Nyttårsraketter normalt er gunstige å kjøpe ca 15. desember og selge igjen den 5.handelsdagen i nytt år (dvs. 7. januar). De har gjort en ganske grundig analyse som viser at 19 av de siste 21 år så har denne strategien gitt en meravkastning. I deres liste med nyttårs-kandidater viser de samtidig at meglerhusets langsiktige anbefalinger ikke nødvendigvis er like positive. Les om DNBs analyse av Januar-effekten her >

Aksjestrateg Paul Harper i DNB advarer : – Dersom det eksempelvis kommer en overraskende sterk oppgang i rentene, kan den sterke orienteringen mot vekstaksjer gjøre at januareffekten ikke slår til denne gangen.

Andre nyttårsraketter

Investtech som leverer teknisk analyse og kjent for mange gjennom Finansavisen, har også laget en liste med kandidater. Disse finner du på Finansavisen (pluss-artikkel) og på Investtechs nettsider for deres egne abonnenter.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at det før nyttår og på nyåret er store bevegelser i enkelte aksjer. Strategiene og valgene er ikke identiske hos alle analytikerne, så les deres argumenter og gjør opp din ege mening. Det blir interessant å følge med på dette fordi flere av kandidatene er på alle tre listene, og andre svært ulike.

Nyttårsraketter er kortsiktige tradingstrategier. Hvis man først skal kjøpe disse «loddene» er det viktig at man følger med på kursbildet og nyheter, for her kan det svinge mye. Det er viktig på forhånd å ha en plan for hva man ønsker med investeringene (sikre gevinst vs redusere tap).

Merk at AksjeNorge ikke har gjort noen vurderinger eller mener dette er gode kjøpsmuligheter (ei heller det motsatte), men ønsker med artikkelen å belyse et kjent fenomen i aksjemarkedet: Nyttårsraketter og den tilhørende Januareffekten.

 

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.