Tirsdag 21. desember: Globale utsikter for 2022

Utsiktene for 2022 er noe alle er opptatte av, men det er ingen tvil om at pandemiens mange vendinger gjør det vanskeligere å forutse fremtiden.

Når det gjelder aksjemarkedenes utsikter handler mye om selskaps- eller sektor-spesifike faktorer, men den grunnleggende makro-økonomien legger premissene for næringslivets vekstmuligheter. Vi ser her litt på hva som menes om makroforholdene og om aksjemarkedet hos ulike aktører.

Sterk global gjeninnhenting men ute av balanse

Når vi snakker om globale vekstutsikter, er det veksten i BNP (Brutto NasjonalProdukt, dvs. summen av alt som produseres i et land). OECD skriver i en vekst-oppdatering at de venter sterk gjeninnhenting for 2022, men gir tydelig beskjed om at pandemien treffer ulikt globalt sett. De har siste tiden måtte gjøre justeringer i forvetningene. Du kan lese OECD-analysen her >

Den internasjonale pengebanken (IMF) forventer at den globale veksten i 2021 ender på 5,9%. For 2022 mener de veksten vil falle til 4,9%. Se video om de ulike regionene:

Norsk vekst ned på lavere konsum

Norges Bank publiserte 16. desember ny rapport. «Pengepolitisk rapport», der de nedjusterer anslaget for husholdningenes konsum i 2022 og legger til at «Det er likevel gjeninnhenting i husholdningenes konsum fra våren neste år som gir det største bidraget til BNP-veksten i prognosene. Økt eksport er også ventet å løfte aktiviteten de neste årene.»

BNP-veksten på Fastlands-Norge for 2021 estimeres til 4,1% i 2021 og 3,5% for 2022.

Nordea Markets om rentemarkedet 2022

Nordea Markets deler sine vurderinger i ny podcast om Norges Banks seneste rentemøte og utsiktene for 2022. «Det er mer å gå på…»

Aksjemarkedet i 2022

Nylig gjennomførte vi Den store Aksjekvelden i Oslo. Her ble mye interessant delt om det globale bildet og ikke minst fikk vi høre om konkrete sektorer og selskaper som er verdt å følge med på, på godt og vondt. Søker du opp sparesidene til banken din eller deres sider i sosiale medier, finner du garantert deres siste oppdatering med deres forventninger til 2022.

Se presentasjoner og opptak fra aksjekvelden >

En del av prognosene for 2022 ble nylig oppdatert. Se nedenfor for det som ligger tilgjengelig på nett:

DNB (video og podcast)

Hør aksjestrategene og aksjeanalytikerne Paul Harper og Ole-Andreas Krohn i samtale med Marius Brun Haugen, alle fra DNB Markets:

Videoen over kan også høres som en podcast > 

Nordnet (video og podcast)

I årets siste Markedspuls tar investeringsøkonom Mads Johannesen og aksjeanalytiker Roger Berntsen deg gjennom 2021 og titter inn i 2022. Se video nedenfor eller hør som podcast.

Pareto Securities (podcast)

Ny Paretopod er ute, årets siste, og her snakkes det om elektrisitetspriser m.m.

SpareBank 1 Markets

De hadde et webinar nylig om Pengepolitisk rapport og utsikter for norsk og internasjonal økonomi med sjeføkonom Harald Magnus Anderassen i SpareBank 1 Markets. Du kan laste ned ved å registere deg her >

Andre banker og mer i media:

Forbes, om veksutsikter med data fra The Conference Board >

Morgan Stanley : Outlook 2022 >

 

Gå tilbake til julekalenderen >

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.