Torsdag 9. desember

Hydrogen på børs var tema da Kari Eide Hartvedt gikk på scenen på den store Aksjekvelden i Oslo på torsdag for nøyaktig en uke siden. Og publikum satt der som tente lys fordi vi alle har hørt så mye om hydrogen og har noen selskaper på børsen som enten har det som hovedprodukt eller er en del av hydrogen-verdikjeden. Kari Eide Hartvedt jobber som aksjeanalytiker i Pareto Securities, og foredraget hennes kan du se her:

De norske børsnoterte selskapene Hartvedt snakker om i hydrogen-verdikjeden:

  • Teknologi og elektrolyserør: Nel og Hydrogen pro
  • Systemleverandører: Aker Clean Hydrogen og Hydrogen pro
  • Hydrogenprodusenter: Aker Clean Hydrogen og Everfuel
  • Distribusjon og lagring: Heaxgon Purus, Horisont energi, Everfuel og Hynion
  • Utstyrsprodusenter: TECO2030

Kilder: Pareto Securities (video/anbefalinger). Euronext VPS (statistikk antall aksjonærer per 30/9/2021). Oslo Børs (avkastning aksjene).

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

 

Har du sjekket de andre lukene i julekalenderen? Lurer seg bl.a. en liten quiz og mer kunnskap bak lukene.

Tilbake til julekalenderen >