Hver høst arrangerer vi Den store aksjekvelden i en rekke storbyer i Norge, de siste årene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Hensikten med aksjekveldene er å dele kunnskap om investeringer i aksje- og verdipapirmarkedet, enten det er gjennom aksjer på børs, i aksjefond eller rentefond. På scenen stiller analytikere, økonomer, forvaltere og investeringseksperter. I utstillingsområdet har meglerhus og forvaltere stand/utstilling der du kan snakke med ekspertene og bli bedre kjent med selskapene.

Høsten 2023 hadde vi aksjekvelder i Bergen, Trondheim, Oslo og til slutt i Stavanger. Alle foredragsholdere i Oslo ble senere invitert inn til studio for å spille inn foredragene slik at enda flere enn de 2.300 som var innom aksjekveldene skulle få se og høre hva som ble sagt.

Se programmet for aksjekvelden her >

Foredragene varer i 13-25 minutter hver. Nedenfor ser du dem alle. Videoene ble filmet 20. og 21. november 2023:

Se foredrag fra KLP om indeksfond >