Hvordan samles alt på Egen Pensjonskonto?

Pensjonsleverandøren der du har din Innskuddspensjon i dag er førende. Det vil si pensjonsleverandøren gjennom nåværende arbeidsgiver, dvs den arbeidsgiver du har 1. januar 2021.

Denne pensjonsleverandøren hos nåværende arbeidsgiver vil få overført alle dine Pensjonskapitalbevis fra de ulike leverandører til seg. Alle dine Pensjonskapitalbevis blir samlet og vil ikke lengre bestå av flere ulike avtaler. Pensjonskapitalbevisene kan ikke splittes opp igjen senere. Men du kan overføre det nye samlede Pensjonskapitalbeviset til en selvvalgt leverandør. Du kan også bruke en selvvalgt pensjonsleverandør på din Innskuddspensjon.

I første kvartal 2021 vil det være en reservasjonsperiode hvor du selv kan gi beskjed om at du ikke ønsker at dine Pensjonskapitalbevis samles på Egen Pensjonskonto. Etter fristen er det ikke mulig å splitte opp Pensjonskapitalbevisene som er samlet.

For dine pensjonskapitalbevis som flyttes, betyr det i praksis at dine fondsandeler hos de ulike pensjonsleverandørene selges og beløpet overføres til pensjonsleverandøren for Innskuddspensjonen som har opprettet en Egen Pensjonskonto i ditt navn. Her vil det nye samlede Pensjonskapitalbeviset kjøpe samme fond som din Innskuddspensjon er investert i. Dermed gjøres hele flyttingen for deg og sikrer lik fondsforvaltning på hele din Tjenestepensjon.