Hvorfor vil jeg ikke samle alle mine PKB i ny Egen Pensjonskonto?

Mest sannsynlig vil 98% av alle nordmenn som får Egen Pensjonskonto like at alt samles ett sted. Men du som har preferanser på hvilke fond du ønsker å være investert i, vil oppdage at det er ikke de samme fondene som tilbys hos de ulike pensjonsleverandørene. Derfor vet vi at en mindre gruppe nordmenn vil velge å  benytte seg av reservasjonsretten i første kvartal 2021.

Et eksempel på hvorfor du kanskje ikke vil flytte: La oss si du har Pensjonskapitalbevis hos Bank A og valgt et Teknologifond som pensjonsleverandøren av Egen Pensjonskonto ikke har. Da kan du benytte reservasjonsretten mot flytting, eller du kan flytte hele Egen Pensjonskonto til Bank A for å få deres fond.