Kan jeg selv åpne en Egen Pensjonskonto?

Nei, det er pensjonsleverandøren der din Innskuddspensjon forvaltes som oppretter din Egen Pensjonskonto. Denne pensjonsleverandøren har din nåværende arbeidsgiver valgt.